SPELLING BEE 2019


Dňa 11.4.2019 sa konal 3. ročník súťaže topoľčianskych škôl v hláskovaní anglických slov s názvom „SPELLING BEE“. Pozvanie na súťaž prijali školy: ZŠ Tribečská, ZŠ s MŠ Gogoľova a ZŠ s MŠ Ludanice a ZŠ Škultétyho. Z našej školy súťažili títo piataci: Lea Sláviková (5.B), Nikolas Adamčík (5.B), Stella Ašverusová (5.A), Magdaléna Bezáková (5.A)  a Adam Bažík (5.A).

Žiaci súťažili v štyroch 5-členných tímoch v štyroch kolách, v ktorých nielen hláskovali, ale aj hádali slová a mohli získať celkový počet 114 bodov. Všetci súťažiaci ukázali svoju šikovnosť a rýchlosť v hláskovaní anglických slov. Po sčítaní bodov boli výsledky nasledovné:


Výsledky 3. ročníka súťaže:


1. miesto -  ZŠ s MŠ Ludanice  (97 bodov)
2. miesto – ZŠ Tribečská  (94 bodov)
3. miesto – ZŠ s MŠ Gogoľova (88 bodov)
4. miesto – ZŠ Hollého (87 bodov)
5. miesto – ŽŠ Škultétyho ( 85 bodov)


Mgr. Miroslava Riznárová