Trieda 7.C

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 14

Triedna učiteľka: Ing. Slávka Detková