Trieda 7.C

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12

Triedna učiteľka: Mgr. Lýdia Panovčíková