Zoznam učiteľov I. stupeň

Mgr. Gabriela Muková

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 1.A 

Mgr. Ľubomíra Mojžišová

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 1.B

Mgr. Daniela Grossová

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 2.A

Mgr. Janka Galánková

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 2.B

Mgr. Jozefína Pokusová

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 3.A

Mgr. Andrea Šatková

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 3.B

Mgr. Jana Pasovská

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 4.A

Mgr. Silvia Lauková

Aprobácia: 1.-4. ročník
Triedna učiteľka: 4.B