Novinky

Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Pokyny riaditeľky školy k novým epidemiologickým opatreniam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, zamestnanci školy.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok.            Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.                                                                                        
Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.


Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie,ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl.  Jeho nosenie je odporúčané.
Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov avšetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebnéhona konzumáciu jedál a nápojov.

Podrobnejšie informácie získate tu:

Manuál pre základné školy a školské zariadenia (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

Príloha - Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.9.2020)

Príloha 3 – FAQ ranný filter (16.9.2020)

Príloha - Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)

PIRANA SPORT KLUB
PIRANA SPORT KLUB

PIRANA SPORT KLUB

Informácie pre rodičov o novom systéme registrácie členov a členských poplatkov tu>>

Milí rodičia, zákonní zástupcovia,
v súvislosti s epidemiologickou situáciou súvisiacou s COVIDOM 19 Vás chceme informovať, že plenárne rodičovské združenie a ani triedne rodičovské združenia  sa zatiaľ  nebudú konať.O všetkých dôležitých náležitostiach a termínoch Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky školy, edupage a triednych učiteľov.  Vzhľadom k tomu, že je potrebné za každú triedu zvoliť triedneho dôverníka, Vás na základe žiadosti predsedníčky Rady rodičov prosíme o nahlásenie svojho záujmu u triednych učiteľov do 9.9.2020.
Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu. Vedenie školy.
Čítať viac...

Vážení rodičia,
v  prípade, ak poberáte hmotnú núdzu z Úradu práce, soc. vecí alebo máte príjem rodiny vo výške životného minima, nahláste sa čo najskôr / do 4.9.2020/ u pani Polačekovej v kancelárii vedľa riaditeľne . Tel. číslo : 038/532 87 47
Čítať viac...
Vážení rodičia,  
Riaditeľstvo ZŠ žiada  žiakov 1. -2. ročníka Tovarník ,  aby si  vybavili  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021. Žiaci 3. -9. ročníka v šk. roku 2020/2021  dochádzajúci do školy  autobusom  z Práznoviec a Nemčíc  musia používať  čipové karty platné od 2.9.2020  na cestovanie  autobusom do školy v šk. roku 2020/2021.  Čipové karty žiakov  skontroluje tr. učiteľka hneď prvý týždeň šk. roka 2020/2021. Žiaci 7. -9. ročníka z Chrabrian  na 2. stupni musia  naďalej od 1. dňa šk. roka  odkladať cest. lístky a odovzdať tajomníčke vždy  na konci mesiaca v tomto šk. roku.
Čítať viac...
Podmienka nástupu do školy
Podmienka nástupu do školy

Podmienka nástupu do školy

Milí prváčikovia a novoprijatí žiaci ostatných ročníkov
Vaše triedne pani učiteľky sa tešia na stretnutie s Vami. Čakajú Vás prvý deň na školskom dvore.
Pokyny k začiatku školského roka 2020/2021
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí žiaci.

Chceme Vás informovať o nových povinnostiach v súlade s novými organizačnými pokynmi v školskom roku 2020/2021 v súvislosti so šírením COVID 19. Všetky opatrenia rešpektujú pokyny Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Začiatok školského roka je 2. 9. 20208:00 hodbude prebiehať v triedach, bez účasti rodičov, výnimku majú len žiaci 1. ročníka.Príchod žiakov do školy:

-         žiaci 1.stupňa - vstup cez školský dvor
-         žiaci 2.stupňa (5., 6. ročník) - vstup cez školský dvor
-         žiaci 2.stupňa (7. – 9. ročník) - vstup cez hlavný vchod od autobusovej stanice 

Podmienka nástupu do školy 

Pri prvom nástupe žiaka do ZŠ je zákonný zástupca povinný predložiť 2 dokumenty, ktoré si tu môžete aj stiahnuť : 

1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020-2021

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 


Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 2.9.2020 pri nástupe do školy triednemu učiteľovi.         
Pokiaľ nemáte možnosť uvedené dokumenty vytlačiť, môžete si ich vyzdvihnúť v priestoroch základnej školy  od 25. 8. 2020 – 28. 8.2020 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako tri dni. 
Upozorňujeme, že v období  02.09.2020 - 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Žiaci 1. stupňa budú používať rúška vo všetkých priestoroch mimo svojej triedy. Preto žiadame zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 18.8.2020 zverejnilo Manuál pre základné školy, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021.

Podrobnejšie informácie získate tu:
Manuál - základné školy 
Semafor

Tešíme sa na Vás a veríme, že dobrou komunikáciou, pochopením a spoluprácou nový školský rok úspešne spoločne zvládneme.
Vedenie ZŠ J. Hollého
Čítať viac...
Oznam pre stravníkov
Milí rodičia, zákonní zástupcovia!
Oznamujeme Vám, že v novom školskom roku 2020/2021 sa bude vyberať finančná zábezpeka v sume 30€. Všetky dôležité informácie nájdete na zápisnom lístku, ktorý bude k dispozícii priamo v kancelárii vedúcej ŠJ alebo na stiahnutie na našej stránke školy. Vyzdvihnúť tlačivo (zápisný lístok) ako aj poštovú poukážku na úhradu stravy za mesiac september si môžete prísť osobne od 25.8 – 28.8.2020 v čase od 8.hod – 13 hod. 
Iba na základe zápisného lístka sa stáva žiak, žiačka stravníkom v našej školskej jedálni pri Základnej škole J.Hollého. Ďalšie zmeny v súvislosti s epidemiologickými opatreniami budú ihneď zverejnené na internetovej stránke školy. Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu v novom školskom roku 2020/2021!  
Vedúca ŠJ p. Vlachynská
*priniesť so sebou vlastné pero a nezabudnúť na prekrytie horných dýchacích ciest ( rúško, šatka)

Zápisný lístok>>
Čítať viac...
Letná škola v ZŠ J. Hollého
Letná škola v ZŠ J. Hollého

Letná škola v  ZŠ J. Hollého

Termín: od 17. 8. 2020 do 21. 8. 2020 
Čas: od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. 
Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka
Viac tu>>
<123...34>