Novinky

ŠKD oznam

ŠKD oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.
V termíne od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke  ŠKD pre prihlásené deti v čase od 7.00 hod. do 15. 00 hod. Školský klub detí bude bez stravy. Prihlásené deti musia priniesť potvrdenie o bezinfekčnosti, /môžete si ho stiahnuť na stránke školy/ a zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 3 dni. Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča dať pretestovať aj prihlásených žiakov.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


Rozhodnutie ministra z 5. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021


Fašiangy
Milí žiaci, napriek danej situácií, čas nezastavíme a pripomeňme si aspoň staré tradície spojené s týmto obdobím. Mgr. Galbavá Ivet - sociálny pedagóg

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov (6.januára) do Popolcovej stredy. Názov je odvodený z nemčiny. Označoval posledné dni pred pôstom, ktoré sú vyvrcholením prechodného obdobia medzi zimným a jarným cyklom.
Čítať viac...
OZNAM
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka.
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súvislosti so zhoršenou pandemickou situáciou od 11.1.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov 1. aj 2.stupňa. V prípade potreby bude v tomto týždni otvorený školský klub detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov kritickej infraštruktúry, či pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Podľa informácií MŠ bude v týždni  od 11. do 18. januára vyplácaná pandemická OČR. 

Predpokladaný nástup žiakov 1.stupňa do školy je od 18.1.2021. Predpokladaný nástup žiakov 
2.stupňa
do školy je od 25.1.2021 po ukončení lockdownu. O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás budeme priebežne informovať na základe vydania vyhlášky ÚVZ SR. 
 
Čítať viac...
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Žiara vianočných hviezd nech rozžiari Váš svet nielen v čase sviatočnom.
Nech v jej obraze nájdete cestu k srdciam iných, lásku Vašich blízkych a priateľov, 
s ktorými je svet krajší, pokoj v duši, zdravie a obyčajné ľudské šťastie...
Všetkým ďakujeme za spoluprácu a želáme krásne Vianoce a šťastný nový rok. 

Kolektív ZŠ J. Hollého.
Oznam
Oznam

Oznam

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiaka.
Dňa 18. 12. 2020 /piatok/ bude školský klub detí v prevádzke do 15. 00 hod.
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu VIANOČNÉ PRÁZDNINY budú trvať od pondelka 21. 12. 2020 – do piatka 8. 1. 2021.
Žiaci sú na tieto dni automaticky odhlásení zo stravovania.
Plánovaný začiatok vyučovania po zimných prázdninách je v pondelok 11. 1. 2021.
Polročné prázdniny  v termíne 1. 2. 2021 v pondelok sa neuskutočnia, bude prebiehať riadne vyučovanie.
Rozhodnutie ministra nájdete v prílohe.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu >>
Imatrikulácie prvákov a príchod Mikuláša
V septembri po prvýkrát zasadli do školských lavíc. Niektorí možno bojazlivo, niektorí smelo.                      Dnes sú z nich ostrieľaní prváci, ktorí sa  v piatok 4.12. na slávnostnej imatrikulácii stali právoplatnými členmi našej školy. Hoci sa táto milá slávnosť konala v triedach bez účasti ostatných žiakov 1. stupňa, ich radosť bola obrovská. Prváckym sľubom pred pani riaditeľkou a pasovaním žiakmi 4. ročníka boli prijatí do cechu žiackeho. To, že si to zaslúžia, dokázali na otvorených hodinách, kde ukázali, čo všetko sa od septembra za pomoci svojich pani učiteliek naučili. Za odmenu deti dostali pamätné medaily a potom už iba netrpezlivo čakali na príchod svätého Mikuláša... A naozaj prišiel. Potešil nielen prváčikov, ale aj všetkých žiakov prvého stupňa. Tým, ktorých nenašiel v škole, zanechal odkaz a sladkosti.


Čítať viac...
Navštívil nás sv. Mikuláš

Mikulášku, dobrý strýčku .........
Dňa 4.12. našu školu navštívil sv. Mikuláš aj so svojimi asistentami Anjelom a Čertom. Nezabudol prísť s košom plných sladkostí a pri rozdávaní pochválil všetky deti za celoročnú a usilovnú prácu. 
Deti si pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky. Vybral sa aj na 2. stupeň, ale keďže deti sa učia dištančne, zanechal im pozdrav prostredníctvom videa. 
https://youtu.be/Vx7vGhEN1Qs

Čítať viac...
Legenda o Svätom Mikulášovi
Každý rok 6. decembra prichádza k všetkým deťom na návštevu Svätý Mikuláš. Po celom svete má tento dobrodinec rôzne mená - v Severnej Amerike je to Santa Claus, v Holandsku Sinterklaas, v Turecku Noel Baba, vo Francúzsku Saint Nicolas...

Svätý Mikuláš pochádza až z ďalekého Turecka. Narodil sa v bohatej rodine starším rodičom, ktorí dlho nemohli mať dieťa. Odmalička bol veľmi štedrý a povestný svojou dobročinnosťou. Svätému Mikulášovi zomreli rodičia, keď bol ešte veľmi mladý. Zanechali však po sebe taký veľký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však všetkého vzdal a venoval majetok chudobným. Ako 19 ročný sa stal kňazom, neskôr biskupom. Bol veľkým diplomatom a neraz uprednostnil milosť pred tvrdým zákonom, vďaka čomu pomohol mnohým ľuďom v núdzi.
Čítať viac...
Vianočné dekorácie
K tradíciám Vianoc patrí aj výzdoba nielen vianočných stromčekov, ale aj exteriéru a interiéru domu. Najkrajšie dekorácie sú tie, ktoré sme si vyrobili vlastnými rukami. J Čítať viac...
Tešíme sa na Vianoce
Triednické hodiny stále pokračujú online. 24.11. začína Advent a v nedeľu sa zapaľuje prvá adventná sviečka. Už nám chýba len ten sneh. Sniežik zatiaľ nenapadal, ale aspoň sme si vyrobili zasnežené stromčeky. Možno ho privoláme a čosi napadá ešte pred Vianocami.  Čítať viac...
Kedy začína advent

Advent sa začína prvou adventnou nedeľou, ktorá môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 27. novembrom a 3. decembrom, tento deň je zároveň začiatkom cirkevného roka. Toto obdobie môže trvať 22 až 28 dní a končí sa po západe slnka na Štedrý deň. Posledná adventná nedeľa sa môže prekrývať zo samotným Štedrým dňom.

Čítať viac...
<123...36>