Literárno - dejepisná exkurzia

4.októbra  2016  sa žiaci 9. Ročníka vybrali na exkurziu do Martina. Navštívili Slovenské národnéliterárne múzeum, ktoré sa nachádza v prvej  budove Matice slovenskej postavenej v rokoch 1864-1865. Bližšie sa oboznámili s históriou nášho národa od Veľkej Moravy, cez stredovek, slovenské národné obrodenie, matičné roky a obdobie literárneho romantizmu a realizmu. So záujmom si prezreli  aj vzácne exponáty v Slovenskom národnom múzeu.

Ich cesta viedla tiež na Národný cintorín,kde sú hroby  a umelecky cenné náhrobníky  významných osobností  slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, žiaci si obohatili svoje vedomosti nielen z literatúry, ale i z dejepisu.