Trieda 8.C

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 16

Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Bobríková