Trieda 8.C

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Virdzeková