Trieda 8.C

Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11

Triedny učiteľ: Mgr. Michal Vaňo