Týždeň priateľstva v ŠKD

Tento rok nás zaskočili vo februári chrípkové prázdniny, ale aspoň symbolicky sme si spomenuli na Medzinárodný týždeň priateľstva. V rámci popoludňajších hier na školskom dvore sme spoločne vytvorili obrovskú prepojenú reťaz ako znak súdržnosti a vzájomného priateľstva.