Florbal

Vedúci krúžku: Jozef Kakula        

Čas krúžku:Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej kladieme dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív.

Náplň záujmového krúžku:

  • cieľom krúžku florbal je, aby si bol hráč schopný po jeho ročnom navštevovaní zahrať túto hru podľa najzákladnejších pravidiel,
  • na lekciách deti všestranne rozvíjajú pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré im dajú dobré základy pre budúce prevádzkovanie nielen florbalu,
  • dôraz nieje kladený až toľko na výsledok hry, ako skôr na zážitky, dobrý pocit z hry a dobrú atmosféru vrátane začlenenia všetkých členov skupiny do kolektívu.

Fotogaléria: