Hymna školy

Hymna školy.mp3 Hymna školy.mp3

Stojíš skromne v starom šate
deťmi obkolesená.
Škola milá, moja škola,
prvou ZŠ volaná.

Tvoje chodby, tvoje triedy
džavotom ožívajú,
tvoji žiaci, učitelia
z úcty k tebe spievajú:

Refrén:
Alma mater, alma mater,
múdrosť, umnosť  rozdávaš.
Alma mater, alma mater,
malým srdciam svoje brány otváraš.

 Nech reč naša, reč slovenská,
v tvojich deťoch ožíva.
Nech vie každý,  kto k nám vkročí,
že tu láska prebýva.
 
Keď raz z tvojich darov cenných
miniem veľa múdreho,
k tebe prídem, škola moja,
na Ulicu Hollého.

Text:  Mgr. Kučerková Emília
Zhudobnil:  Mgr. Guliš Dezider