Ochrana životného prostredia

Dňa 12. 5. 2017 sa žiaci 2. a 3. ročníka zapojili do projektu „Šampióni v udržateľnosti“. Hlavným cieľom zamestnancov spoločnosti Henkel bolo oboznámiť žiakov ako zlepšiť udržateľné správanie  v ich domácnostiach a zvýšiť povedomie o téme ochrany životného prostredia.

Zábavno - vzdelávacím charakterom boli poučení ako každý deň môžu aj oni šetriť energiou, neplytvať vodou, triediť odpad, .... Na záver každý žiak dostal certifikát a ďalšie prezenty.