Prehľad zmlúv 2013

September

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času - Obec Bošany Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času - Obec Bošany
Generali- poistná zmluva Generali- poistná zmluva
Zmluva o poskytnutí finančného daru - Nadácia Petit Academy Zmluva o poskytnutí finančného daru - Nadácia Petit Academy
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krušovce Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krušovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky
Zmluva o spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní Zmluva o spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve

Október

Darovacia zmluva B-1505/2013/1 medzi darcom- Ústav informácií a prognóz školstva a mestom Topoľčany Darovacia zmluva B-1505/2013/1 medzi darcom- Ústav informácií a prognóz školstva a mestom Topoľčany
Dodatok k zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 16.7.2013 - Miroslav Hazda MZ-COLOR Dodatok k zmluve o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 16.7.2013 - Miroslav Hazda MZ-COLOR
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce
Zmluva o príležitostnom prenájme nebytového priestoru Zmluva o príležitostnom prenájme nebytového priestoru

November

Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu “PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Hajná Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Hajná Nová Ves
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Prašice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Prašice
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Solčianky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Solčianky
Zmluva č. 1/NP / 473/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Zmluva č. 1/NP / 473/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu

December

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Zmluva o združenej dodávke zemného plynu