Trieda 9.C

Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Michal Vaňo