Trieda 9.C

Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana Selecká

Zoznam žiakov triedy:

1. René Bolda
2. Nicolas Burza
3. Henrieta Godálová
4. Sabina Halmová
5. Erika Kmotorková
6. Patrícia Kmotorková
7. Damián Kolesa
8. Michael Kotlár
9. Lukáš Králik
10. Paulína Kvaková

11. Tomáš Macho
12. Natália Malíková
13. Jakub Michna
14. Sára Mrázová
15. Bianka Pňačeková
16. Vanesa Svoradová
17. Dominik Szöllösy
18. Barbora Tobolová
19. Christopher Jozef Tvrdík

Rozvrh hodín: