Trieda 9.C

Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Mošaťová