LINGVAFEST 2018


Viete kto je to polyglot? Je to človek, ktorý plynule hovorí minimálne piatimi jazykmi.

To a mnoho iného sme sa dozvedeli na zaujímavej akcii LINGVAFEST, ktorá sa konala 28. 9. 2018
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Organizátori pre nás pripravili bohatý program.

Počas šiestich hodín si žiaci mohli vyskúšať rýchlokurzy esperanta, francúzštiny, španielčiny, nemčiny, ruštiny, latinčiny, írskej angličtiny, ale aj posunkovej reči či klingončiny :-)

Veľmi motivačné boli prednášky polyglotky Lýdie Machovej, ktorá ovláda 9 jazykov. Prezradila nám  tajné triky polyglotov a čo sa človek naučí pri učení sa 9 jazykov.

Veľmi nevšedné bolo stretnutie so 6-ročným dievčatkom z Ruska, malou Bellou, ktorá hovorí siedmimi jazykmi. Na záver sme boli na malom koncerte Steva Lina, ktorý si hovorí Pišta Linovecký. Pochádza z Číny a naučil sa po slovensky.

Veríme, že tieto zážitky budú motivovať žiakov k intenzívnejšiemu učeniu jazykov a pochopia, že cudzí jazyk nie je len jeden z predmetov v škole, ale niečo viac...
                                                                                                        Ing. Slávka Detková, Mgr. Miroslava Riznárová