Multikultúrna výchova našej škole nie je ľahostajná


Dobrovoľníci z Informačného centra mladých v Topoľčanoch navštívili našu školu s projektom Odstraňovanie predsudkov voči migrantom a menšinám prostredníctvom siete informovaných dobrovoľníkov.
,,Odučili’’ v našej škole niekoľko hodín, ktoré boli zamerané na rozvíjanie empatie, schopnosti spolupráce, pochopenie rozdielov vo vnímaní a uhloch pohľadu, spochybňovanie skupinových a individuálnych predsudkov a stereotypov, a tiež ako aktívne čeliť diskriminácii, nespravodlivosti, vylučovaniu a vytláčaniu na okraj. Zážitkové učenie bolo pre žiakov zaujímavé a aj zmysluplné, čo dokazuje odpoveď jedného zo žiakov na otázku, čo bola pointa: ,,Je v poriadku byť iný a odsudzovať by sme mali tých, čo odsudzujú.’’