Trieda 4.A

Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Grossová