Trieda 4.A

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 17 a dievčat: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Pasovská