8. marec – MDŽ

V tento deň deti z 1. stupňa obdarovali kvietkom všetky ženy vo svojom okolí - pani učiteľky a vychovávateľky, administratívne pracovníčky, vedenie školy, pani kuchárky a upratovačky. Kvietky vytvorili počas aktivít v ŠKD.