Baby basketbal

Dňa 14 . júna 2016 sa v telocvični našej školy uskutočnila zaujímavá akcia – Projekt Baby basketbal. Do projektu boli zapojení naši prváčikovia a predškoláci z MŠ Gagarinova. Základom projektu je teoretická i praktická časť, kedy za pomoci hier a cvičení sa deti oboznámia so základmi basketbalu. Pod vedením trénera SBA Richarda Kamenského si deti osvojili pojem basketbal i základnú terminológiu. V praktickej časti si vyskúšali základné basketbalové zručnosti.K dispozícii mali nižšie koše i lopty pre baby basketbal. Deťom sa pohyb aj basketbalová lopta očividne zapáčila. Ďakujeme.