Medzinárodný deň detí & Fitfest

Na Hollého na Deň detí lízanky neboli, ale smutní nebol nikto...
Tento rok sme oslávili netradične a zároveň v duchu tradície našej školy – športom. V rámci Fitfestu organizovanom Informačným centrom mladých, podporenom MŠVVaŠ SR a Iuventou si deti zacvičili, zatancovali bez vykrúcania, písmenkovo sa vyjašili v pohybovej hre, overili svoje vedomosti v kvíze o zdravostravovaní, s fyzioterapeutom vyriešili správne sedenie a taškonosenie, vytvorili zopár rekordov, snaživci a šťastlivci ceny odniesli, zachránili dve nechcené mačiatka a parádne sa dali zabaviť známou speváčkou...

Video nájdete tu»

Mgr. Mária Halmová