Trieda 5.C

Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7

Triedna učiteľka: Roman Fabík