Kúzelná fyzika

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili zábavno-vzdelávacieho pásma s názvom Kúzelná fyzika. Cieľom bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás a popularizovať fyziku ako krásnu vednú disciplínu.

Mottom predstavenia bolo ,,Lepšie raz vidieť ako 100x počuť". Žiaci videli množstvo zaujímavých experimentov, z ktorých si niektoré mohli vyskúšať. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie. Fyzika naživo ich zaujala nad očakávania.