Trieda 2.A

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 14

Triedna učiteľka: Mgr. Jozefína Pokusová