Trieda 2.A

Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Pasovská