Medzinárodný týždeň priateľstva

V dňoch 15. 2. - 19. 2.2016 sme si v našej škole v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva pripomenuli  dôležitosť  priateľov v každodennom živote. Počas celého  týždňa sme sa snažili formou rôznych aktivít poukázať na to, že priateľov si máme ceniť. Veď priateľstvo je dar, nie samozrejmosť.

Na hodinách občianskej náuky si žiaci v triedach vytvorili krásne plagáty priateľstva a na výtvarnej výchove maľovali portréty svojich kamarátov. Na literatúre,  slovenskom jazyku či etickej výchove sa deti s vyučujúcimi rozprávali o dôležitosti a kráse priateľstva. Deviataci a ôsmaci využili svoje znalosti v cudzom jazyku a písali odkazy pre blízkeho kamaráta.  Aktivite sme dali názov „Leave message foryour friend“. Pre žiakov sme pripravili na veľkom plagáte strom, kde každý kto sa chcel pripojiť, spravil odtlačok svojej ruky a tak vznikol krásny„Strom priateľstva“.

Čo keby ste aj vy povedali svojmu priateľovi ako si ho vážite, prípadne si spomenuli alebo zavolali tým, na ktorých ste si v poslednej dobe nevedeli nájsť čas...                                                                                                                          Miroslava Riznárová, Iveta Galbavá