Rozlúčka so štvrtáčikmi

Dňa 29.6.2016 sa naši štvrtáci rozlúčili s triednymi pani učiteľkami a žiakmi na 1. stupni. V triedach ich čakalo sladké prekvapenie, rôzne súťaže a záverečná diskotéka. „Tak huráááá na prázdniny a veľa šťastia na 2. stupni!“