Beseda s poľovníkom

V mesiaci marec  sa 3 . a  4. ročníky zúčastnili besedy s poľovníkom, pánom Štefanom Hajnovičom o ochrane a druhoch slovenskej zveri. Následne sme navštívili aj putovnú výstavu poľovníckych trofejí v Prašiciach. Žiakov táto téma  veľmi zaujala, čo je vidieť aj z našich fotografií.