Kurz ANJ s lektormi z USA a Veľkej Británie

V dňoch 31.1. – 2.2.2017 sa žiaci 6. - 9.ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazyka s lektormi z USA a Veľkej Británie. Cieľom kurzu bolo zdokonaliť jazykové zručnosti žiakov použitím novej rozsiahlej slovnej zásoby, zároveň zvýšiť sebaistotu žiakov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú im blízke a prostredníctvom učiteľov z anglicky hovoriacich krajín spoznať ich kultúru a zvyky. Na konci kurzu žiaci získali certifikát o absolvovaní.