Návšteva Markízy a historického Devína

26. apríla 2016 žiaci  ôsmeho ročníka navštívili TV Markízu ako súčasť masmediálnej výchovy. Prezreli si štúdio, z ktorého vysielajú spravodajstvo, počasie, reláciu Dobré ráno a pod. Dozvedeli sa informácie aj zo zákulisia televízie.
Ďalšia cesta smerovala na historický Devín, kde sme si pripomenuli slávnu minulosť Slovákov – obdobie Veľkej Moravy a Štúrovcov. Exkurzia zanechala veľa nových dojmov a poznatkov.