Koniec školského roka 2015/2016

Dnes je vytúžený posledný deň školského roka. Po usilovnej práci nastal čas, aby si žiaci prevzali svoje vysvedčenia za ich celoročnú prácu a  na chvíľu si oddýchli od školských povinností. Hodnotí sa 10 mesačné obdobie, počas ktorého niečo pekné prežili i zmenili. Prváčikovia sa naučili čítať, písať i počítať, ostatní žiaci si obohatili svoje vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí a predmetov. Mnohí si tiež priniesli množstvo zážitkov z výletov, exkurzií, súťaží, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, noci v škole, z imatrikulácie či deviatackého venčeku.

Aj keď každý si prežil svoj vlastný príbeh, predsa máme všetci niečo spoločné a tou je naša stará dobrá škola, ktorá sa stala počas celého roka súčasťou každodenného života. Zároveň sa rozlúčili i naši deviataci, ktorí sa po dvojmesačnom oddychu rozpŕchnu do rôznych SŠ. A aby nezabudli na tento deň, prváci im dnes pri rozlúčke symbolicky odovzdali odznak Absolvent roka 2016.

Želáme im veľa šťastia a aby do ďalšej etapy svojho života vykročili tou správnou nohou.   

Ďakujeme úprimne za spoluprácu a všetkým žiakom želáme tie najkrajšie slnečné prázdniny plné zábavy a oddychu!