Deň Zeme u prvákov

Každý rok  22.apríla slávime DEŇ  ZEME. Tento rok sme sa s našimi najmenšími prvákmi vybrali pri tejto príležitosti do múzea na výstavu pod názvom „Keď pôjdeš lesom“.  Deti prejavili svoje zručnosti na tvorivých dielňach, a taktiež sa dozvedeli veľa užitočných a zaujímavých informácií o lesných zvieratkách.