Adriána Poláková – členka poroty jubilejného 10.ročníka súťaže „ Kuchár bez čapice“

Dňa 19.5.2015 sa konal jubilejný 10. ročník súťaže „Kuchár bez čapice“, na ktorý prijala pozvanie aj moderátorka televízie Markíza, zároveň odborníčka na pečenie Adriána Poláková. Témou jubilejného ročníka bola „Oslava 10. výročia súťaže“.  Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev z topoľčianskych základných škôl a jedno družstvo tvorili členky topoľčianskeho klubu seniorov Slnečnica. Narodeninové menu bolo ako každý rok aj tento raz bohaté na pestrosť potravín, lahodnosť chutí a fantázie pri celkovom estetickom dotváraní narodeninovej tabule. Družstvo zložené zo seniorov pripravilo menu z tradičných slovenských jedál a atmosféru súťaže umocnili svojím speváckym vystúpením.
Pôvodne súťaž prebiehala medzi jednotlivými triedami našej základnej školy, po 10.rokoch sa stala jedinečnou súťažou v Nitrianskom kraji a obľúbenou medzi tunajšími základnými školami.