Ochranárik očami detí

V prvý decembrový deň sa v priestoroch Okresného úradu v Topoľčanoch konalo ocenenie súťažiacich zapojených do výtvarnej súťaže ,, Ochranárik očami detí". Teší nás, že medzi ocenenými deťmi boli aj žiaci našej školy. Srdečne blahoželáme!