Krajské kolo chemickej olympiády kategória D (pre 9.ročník)

Dňa 27.4.2017 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády - kategória D (pre 9. ročník). Z okresného kola postúpili naši žiaci Paulína Bandurová a Filip Sedlár. Filip bol úspešným riešiteľom krajského kola a Paulínka obsadila krásne 1. miesto.
Obom gratulujeme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.