Gymnastický štvorboj ovládla ZŠ J. Hollého

Naším športovcom sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky na OK v gymnastickom štvorboji. V šiestich kategóriách žiaci obsadili: 3x 1.miesto (C kategória žiaci, B kategória žiaci, A kategória žiačky) 1x 2.miesto (C kategória žiačky) 1x 3.miesto (B kategória žiačky) V Nových Zámkoch na KK žiacky A kategórie obsadili 2. miesto a žiaci C a B kategórie obsadili zhodne 4. miesto v Ludaniciach. Všetkým zúčastneným športovcom ešte raz gratulujeme.