Hviezdoslavov Kubín školské kolo

 

V školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín  v dňoch 2. a 3. marca 2016  zazneli príbehy veselé i vážne , známe i menej známe, s ktorými sa predstavilo 35 súťažiacich. Niektoré výkony boli poznačené trémou, iní  vystúpili smelo. Všetkým však patril potlesk a pochvala   poroty a prítomných spolužiakov. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do  obvodového kola, ktoré sa uskutoční 21. marca 2016.

A tu sú výsledky:     

 1. kategória (2.- 4. roč.)
  poézia                                                           próza

  1. Agátka Dašková                                      1. Daniela Gregušová

  2. Nikola Manduch                                          2. Adriana Igazová
  3. Chiara Grmanová                                        3. Sabína Kováčiková   
  Natália Krajčíková                                           Petra Kmeťová

  Lukáš Bezák  - priamy postup do obvodového kola za základe  umiestnenia v okresnom kole v minulom roku.
 2. kategória ( 5.- 6. roč.) 
   poézia                                                           próza
  1. Viktória  Hulová                                      1. Dominika Bezáková

  2. Paula Gunárová                                          2. Dominika Vaňová
  3. Lea Dubajová                                              3. Aneta Pavlíčková                                                                         
                                                                                 Ondrej Lauko
 3. kategória (7.- 9.roč.)
  poézia                                                             próza
  1. Natália  Filipeje                                        1. Jakub Topolan

  2. Adrián Maco                                                  2. Emma Podobová
  3. Filip Bátora                                                    3. Sofia Pokrývková                                                                         
                                                                                  Filip  Stolár

  Víťazi si od poroty prevzali diplomy a všetci súťažiaci sladkú odmenu.