Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

V našej škole  máme veľa výborných  recitátorov. Presvedčili sme sa o tom nielen v triednych kolách súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ale aj v školskom kole. Súťaž sa konala  7. a 8. marca   v školskej divadelnej sále a súťažiacich bolo spolu až 43. Všetci predviedli svoje recitátorské majstrovstvo a za  výborné výkony si  zaslúžili právom  pochvalu od poroty, potlesk od obecenstva, sladkú odmenu a víťazi aj diplomy.  

Vyhodnotenie:


I. kategória /2. - 4.roč.
/
poézia                                                                                    próza 
1. Laura Dobrotková  4.A                                                   1. KristiánŽembera         4.A

2. Tadeáš Bobula        2.B                                                   2. Magdaléna Bezáková  3.B
3. Zina Bajzíková          3.A                                                   3. Adam Bažík                    3.A

II. kategória /5. - 6. roč. /
poézia                                                                                      próza
1. Agátka Dašková      5.A                                                  1. DominikaBezáková      6.A
2. Viktória Koporecová  6.C                                                 2. Simeon Benko              5.B
3. Martin Macho              5.A                                                  3. Nina Višenková            5.C                                                                                                              
                                                                                                  Jakub Kerek                 5.A

III. kategória /7.  - 9. roč./
poézia                                                                                     próza
1. --                                                                                         1. David Tatara              8.B
2. --                                                                                         2. Viktória Belohorcová  8.B
3. Alžbeta Grácová       7.B                                                  3. Lucia Chrkavá                                                                                                            
                                                                                                 Ondrej Lauko              7.A


V obvodnom kole  našu školu budú 21.3. 2017 reprezentovať  recitátori, ktorí získali 1. miesto a v II. kategórii próza aj 2. miesto. Držíme im palce!