Kuchár bez čapice

V stredu 20. mája 2016 sa na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 11. ročník súťaže „Kuchár bezčapice.“ Do tejto obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci z piatich základných škôl v Topoľčanoch.

Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ J.  Hollého PaedDr. Zuzane Kapustovej, ktorá privítala hostí a popriala súťažiacim veľa tvorivých nápadov.

Téma tohto ročníka bola „MasterChef junior.“ Na začiatok nového desaťročia súťaže sme sa rozhodli pre niekoľko noviniek. Vytvorili sme 3 zmiešané družstvá, pričom v každom bol 1 žiak z každej zúčastnenej školy. Tým sme chceli podporiť nielen súťaživosť, ale hlavne spoluprácu a priateľstvo medzi žiakmi. Suroviny na prípravu jedál nemali žiaci vlastné, ale všetko mali pripravené, takže každé družstvo začínalo s rovnakými podmienkami. Súťažiaci z daných surovín mali pripraviť pohostenie tzv.“švedske stoly“.

Žiaci znovu ukázali  svoju šikovnosť, fantáziu, um a cit pre krásu. Všetky dobroty, ktoré vytvorili boli nielen plné chuti a vitamínov, ale potešili aj naše oči. K tomu krásne prestreté a vyzdobené stoly , usmiatí súťažiaci, výborná nálada.

Porotu nakoniec vytvorili samotní súťažiaci, ktorí rozhodli, že najkrajší švédsky stôlv vytvorilo družstvo č. 2. Víťazi boli odmenení šerpou „MasterChef junior“ a vecnými cenami.

 Sme radi, že súťaž je každým rokom obľúbenejšia a fantázia súťažiacich čoraz viac prekvapuje. Žiaci radi predvádzajú nielen svoje vedomosti, ale aj prácu svojich rúk.