Matej ,,Sajfa,, Cifra

V mesiaci jún vyrástol na našom školskom dvore strom. Nebol to iba taký obyčajný strom – bol to Strom želaní.

Deti z našej školy mali dôležitú a náročnú úlohu. Starostlivo si premyslieť, čo by najviac potešilo ich blízkych - rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov. Kartičku so želaním zavesili na zázračný strom a čakali, ktoré želanie Sajfa vyberie.

Sme radi, že sme boli jednou z ôsmich škôl, ktoré boli vybrané na nakrúcanie rodinnej šou Strom želaní. Tri úprimné želania našich detí boli premenené na skutočnosť a potešili tých, pre ktorých boli vysnívané.