Športová olympiáda základných škôl mesta Topoľčany

Dňa 21.6.2017 sa uskutočnila Športová olympiáda základnýchškôl mesta Topoľčany.
Olympiády sa zúčastnili nasledovné základné školy :     
 
- Základná škola J.Hollého Topoľčany       
- Základná škola Škultétyho Topoľčany       
- Základná škola Gogoľova Topoľčany       
- Základná škola Tribečská Topoľčany


Súťažilo sa v rôznych disciplínach, akými boli Minifutbal, Vybíjaná dievčat, Skok do diaľky, Šplh a Opičia dráha.Na slávnostnom ceremoniály nechýbal pán primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, ktorý zaprial všetkým súťažiacim veľa šťastia, a aby hlavne súťažili v priateľstve a v duchu „Fair play“. Vypustené holubice mieru naštartovali správnu atmosféru súťaživosti. V závere olympiády boli odmenení najúspešnejší športovci. Tešíme sa na budúci ročník olympiády.