Kuchár bez čapice 2017

V utorok 16. mája 2017 sa na ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 12. ročník súťaže „Kuchár bez čapice.“ Do tejto obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci zo štyroch základných škôl v Topoľčanoch.

Úvodné slovo patrilo p. riaditeľke ZŠ J.  Hollého PaedDr. Zuzane Kapustovej, ktorá privítala hostí a popriala súťažiacim veľa tvorivých nápadov.

Téma tohto ročníka bola „Prekvapenie pre svoju mamu ku Dňu matiek.“ 

Žiaci znovu ukázali  svoju šikovnosť, fantáziu, um a cit pre krásu. Všetky dobroty, ktoré vytvorili boli nielen plné chuti a vitamínov, ale potešili aj naše oči. K tomu krásne prestreté a vyzdobené stoly , usmiatí súťažiaci, výborná nálada.

Porote nakoniec pomohli samotní súťažiaci, ktorí rozhodli, že najkrajší stôl vytvorilo družstvo č. 2. zo ZŠ s MŠ Gogoľova. Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Sme radi, že súťaž je každým rokom obľúbenejšia a fantázia súťažiacich čoraz viac prekvapuje. Žiaci radi predvádzajú nielen svoje vedomosti, ale aj prácu svojich rúk.