,,Bez ťaháka o....''

Dňa 10. mája 2016 sa konal 9. ročník súťaže o putovný pohár primátora „Bez ťaháka“ na našej základnej škole. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A - Paulína Bandurová, Lukáš Horňáček a z 8. C - Vančo Lukáš. V konkurencii piatich družstiev získali pekné 2. miesto a preukázali dobré vedomosti a všeobecný prehľad. Za úspešnú reprezentáciu im patrí naša vďaka.