Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Výsledky:

Laura Dobrotková
  - 3.miesto

Agátka Dašková
     - 3.miesto

Simeon Benko -     diplom za účasť