Krajské kolo chemickej olympiády kategória C (pre 1.ročník gymnázia)

Dňa 18.5. 2017 sa v Nitre konalo krajské kolo chemickej olympiády - kategória C (1. roč. gymnázia). Do súťaže sa zapojila žiačka deviateho ročníka Paulína Bandurová. Napriek tomu, že daná kategória je určená pre žiakov gymnázia, naša žiačka obsadila krásne 2. miesto.
Paulínke srdečne gratulujeme!