Plavecká štafeta

Plavecká štafeta sa tento rok konala 11.11. 2016. Našu školu reprezentovalo rekordných 245 žiakov, ktorí naplávali celkovo 23 050 m a obsadili tak 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnilo Gymnázium ktoré odplávalo 12 900 m a 3. miesto si vyplávala ZŠ Škultétyho s 5750 metrami.

Všetci zúčastnení plavci si zaslúžia obrovskú pochvalu za chuť reprezentovať našu školu.