Spelling Bee 2017

Dňa 28.04.2017sa konal 1. ročník súťaže topoľčianskych škôl v hláskovaní anglických slov s názvom „SPELLING BEE“. Pozvanie na súťaž prijali školy : ZŠ Tribečská a ZŠ Škultétyho.
Z našej školy súťažili títo piataci: Jakub Kerek (V.A), Agátka Dašková (V.A), Peter Trenčanský (V.A), Nelka Križanová (V.B) a Juraj Kmeť (V.C).

Žiaci súťažili v troch 5 - členných tímoch v štyroch kolách, v ktorých nielen hláskovali, ale aj hádali slová a mohli získať celkový počet 107 bodov. Všetci súťažiaci ukázali svoju šikovnosť a rýchlosť v hláskovaní anglických slov.

Po sčítaní bodov boli výsledky nasledovné: ZŠ Hollého (103 bodov), ZŠ Tribečská (100 bodov) a ZŠ Škultétyho (90 bodov). Najšikovnejším súťažiacim zo všetkých žiakov sa stal Damián Hrnko zo ZŠ Tribečská. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme. 
Výsledky 1. ročníka súťaže: 
1. miesto - ZŠ Hollého 
2. miesto - ZŠ Tribečská 
3. miesto - ZŠ Škultétyho