Úspechy v MATEMATIKE v školskom roku 2016/2017

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do matematických súťaží, v ktorých sa ani tento rok nestratili a dosiahli nasledovné úspechy:

Matematická olympiáda:


5.ročník : 10 žiakov, v okresnom kole úspešní žiaci: 
Nina Višenková 5.C – 3.miesto                                                                                 
Jakub Kerek 5.A – 5. až 9. miesto                                                                                 
Martin Macho 5.A – 5. až 9. miesto

6.ročník : 5 žiakov, v okresnom kole úspešní žiaci:   
Ema Riznárová 6.A – 1. miesto                                                                                  
Adriana Poštrková 6.C – 8. miesto                                                                                 
Marek Uhlár 6.B – 15. miesto                                                                                 
Aneta Pavlíčková 6.C – 17. miesto

9.ročník : 1 žiak:
Filip Bátora 9.A – 7. až 11. miesto.

PYTAGORIÁDA :
 

5.ročník:  3 žiaci, v okresnom kole:  
Nina Višenková – 1. miesto, čas vypracovania 21 minút                                                          
Kristína Kramárová – 2. miesto, čas vypracovania 22 min.                                                          
Juraj Kmeť – 3. miesto

V rámci prípravy na Testovanie 9 sa naša škola každoročne prihlasuje do projektu KOMPARO, v ktorom naši deviataci dosiahli nasledovné výsledky :
Priemer našej školy bol 59,0 % a celoslovenský priemer bol 59,7 %, čo znamená, žesme boli o 0,7 % pod priemerom.
9.A – 68,4 %
9.B – 53,9 %
9.C – 51,8 %

Dňa 05.04.2017 žiaci 9. ročníka písali Testovanie 9, v ktorom dosiahli nasledovné výsledky:
Priemer našej školy bol 54,9 %a celoslovenský priemer bol 56,4 %, čo znamená, že sme boli o 1,5%  pod priemerom.

S radosťou konštatujeme, že všetci naši deviataci úspešne zvládli prijímacie pohovory a boli prijatí na stredné školy. Držíme im palce v ich ďalšom štúdiu a vzdelávaní. Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny plné oddychu J