MO „Dôvera školský pohár“

Mladším žiakom sa podarilo prebojovať v malom futbale zo štyroch skupín medzi najlepších, čím si zabezpečili miesto vo finále majstrovstiev okresu. Tu si vybojovali cenné 3. miesto. Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili základného kola ale i finále, ďakujeme a k umiestneniu gratulujeme.