Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

12. apríla sa žiačky Dominika Bezáková z 5.A a Natália  Filipeje  z 9.B zúčastnili okresného kola súťaže  v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. O tom, že školu  reprezentovali úspešne svedčia výsledky :

Natália  získala 2. miesto
a postúpila do  krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. mája 2016 a Dominika si odniesla Čestné uznanie. Obom  recitátorkám  blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.