Okresné kolo Technickej olympiády

Dňa 1.12.2016 sa zúčastnili žiaci našej školy okresného kola Technickej olympiády. Žiak Emil Stolár zo 7.C vyhral 1. miesto a postúpil na krajské kolo Technickej olympiády. Žiaci Milan Paulíček z 8.B a Filip Krošlák z 9.A sa umiestnili na 3. mieste.
Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.