Všetkovedko

1. decembra 2016 sa naše deti zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko. Zapojilo sa do nej 25 žiakov 2. až 4.ho ročníka. Najviac úspešných žiakov bolo z 2. A triedy, najlepší riešiteľ podľa počtu získaných bodov a titul „Všetkovedko školy“ získal žiak Maximilián Mošať zo 4. A triedy. Srdečne gratulujeme!