Úspechy v MATEMATIKE v školskom roku 2015/2016

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do matematických súťaží, v ktorých sa ani tento rok nestratili a dosiahli nasledovné úspechy:

Matematická olympiáda:

Marek Uhlár 5.B – úspešný riešiteľ okresného kola, 9. miesto
Alica Šúňová 6.A – úspešná riešiteľka okresného kola, 13. miesto
Simona Sameková 6.A – úspešná riešiteľka okresného kola, 17. miesto
Andrea Kramárová 9.B – 1. miesto v okrese s postupom do krajského kola, v krajskom kole bola úspešná riešiteľka a obsadila 11. miesto

Pytagoriáda:

Marek Uhlár 5.B – 3. miesto v okresnom kole

V rámci prípravy na Testovanie 9 sa naša škola každoročne prihlasuje do projektu KOMPARO, v ktorom naši deviataci dosiahli nasledovné výsledky:
9.A – 79 %
9.B– 64,8 %
9.C– 62,5 %
Priemer našej školy bol 70 % a celoslovenský priemer bol 60,7 %, čo znamená, že sme boli o 9,3 % nad priemerom.

Dňa 6.4.2016 žiaci 9. ročníka písali TESTOVANIE 9, v ktorom dosiahli nasledovné výsledky:
9.A– 66,25 %
9.B– 55,24 %
9.C– 56,82 %
Priemer našej školy bol 60,2 % a celoslovenský priemer bol 52,8 %, čo znamená, že sme boli o 7,4 % nad priemerom.

S radosťou konštatujeme, že všetci naši deviataci úspešne zvládli prijímacie pohovory a boli prijatí na stredné školy. Držíme im palce v ich ďalšom štúdiu a vzdelávaní.

Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny plné oddychu.

Krajské kolo - Matematická olympiáda v Nitre

Pytagoriáda

KOMPARO