Šaliansky Maťko - školské kolo

 

Školské kolo v prednese povestí „ ŠALIANSKY MAŤKO“ sa uskutočnilo 10.12. 2015. Súťažilo 34 recitátorov , ktorí postúpili z triednych kôl. Vyhodnotenie:

 1. kategória – 2.-3.roč.
  1.Lukáš Bezák 3.A
  2.Beáta Zadňančinová 2.A
  3.Michaela Hanová 3.B
 2. kategória – 4.-5. roč.
  1. Dominika Bezáková 5.A

  2. Sabína Kováčiková 4.B
  3. Aneta Pavlíčková 5.C
 3. kategória – 6.-7. roč.
  1.Dávid Grof 7.C
  2.Ondrej Lauko 6.A
  3.Michaela Wiedermanová 6.B

BLAHOŽELÁME!
Recitátori, ktorí sa umiestnili na I. mieste , budú našu školu reprezentovať v okresnom kole 21.1.2016.